Ulla Holst

Email: ulla [dot] holst [at] matstat [dot] lu [dot] se

Professor emerita vid Matematisk statistik
Telefon: +46 46 222 73 88