Patrick Svensson

Personlig webbplats: http://www.ekh.lu.se/personal/staff/ekh-psv
E-post: patrick [dot] svensson [at] ekh [dot] lu [dot] se

Universitetslektor vid Centrum för ekonomisk demografi

Docent (tjänstledig) vid Ekonomisk-historiska institutionen
Rumsnummer: Alfa 1 2027
Besöksadress: Scheelevägen 15 B, Lund

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen
Telefon: +46 46 222 08 33
Rumsnummer: Alfa1 2069