Jonas Tegenfeldt

Personlig webbplats: https://tegen.ftf.lth.se/
Email: jonas [dot] tegenfeldt [at] ftf [dot] lth [dot] se

Professor vid Fasta tillståndets fysik
Telefon: +46 46 222 80 63
Rumsnummer: Q142
Besöksadress: Professorsgatan 1, Lund

Principal Investigator vid LUCC - Lunds universitets cancercentrum

Principal Investigator vid NanoLund