Yvonne Ceder

E-post: yvonne [dot] ceder [at] med [dot] lu [dot] se

Forskargruppschef vid Medicinsk molekylärbiologi
Telefon: +46 46 222 64 52
Rumsnummer: MV404 A35C2
Besöksadress: Medicon Village, Building 404, Scheelevägen 2, Lund

Forskare vid Avdelningen för translationell cancerforskning
Telefon: +46 46 222 64 52
Rumsnummer: MV404 A35C2
Besöksadress: Medicon Village, Building 404, Scheelevägen 2, Lund

Principal Investigator vid LUCC - Lunds universitets cancercentrum