Kathryn Wellbaum

E-post: kathryn [dot] wellbaum [at] med [dot] lu [dot] se

Utbildningsadministratör (tjänstledig) vid Kansli för hälsovetenskaper
Telefon: +46 46 222 31 26
Rumsnummer: HSC 286C
Besöksadress: Margaretavägen 1B, Lund

Beskrivning

Utbildningsadministratör för arbetsterapeut- och barnmorskeprogrammen. VFU-administration för arbetsterapeuter.