Agnete Kirkeby

E-post: agnete [dot] kirkeby [at] med [dot] lu [dot] se

Biträdande universitetslektor vid Human neural utvecklingsbiologi
Mobil: +4551685353
Rumsnummer: BMC B11, rum B1112b
Besöksadress: Sölvegatan 17, BMC-B11,

Biträdande universitetslektor vid WCMM- Wallenberg center för molekylär medicinsk forskning
Mobil: +4551685353
Rumsnummer: BMC B11, rum B1112b
Besöksadress: Sölvegatan 17, BMC-B11,