Charlotta Nilsson

Email: charlotta [dot] nilsson [at] nuclear [dot] lu [dot] se

Universitetslektor vid Kärnfysik
Telefon: +46 46 222 76 82
Rumsnummer: B211

Studierektor för grundutbildningen vid Grundutbildning i fysik inom naturvetenskapliga fakulteten

Studierektor för grundutbildningen vid Kurslaboratoriet för fysik LTH

Principal Investigator vid NanoLund