Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Religion och etnicitet

Religion and Ethnicity
Författare:
Redaktör:
 • Anna Davidsson Bremborg
 • Göran Gustafsson
 • Gunilla Karlsson Hallonsten
Publiceringsår: 2009
Språk: Svenska
Sidor: 284-297
Publikation/Tidskrift/Serie: Religionssociologi i brytningstider: en vänbok till Curt Dahlgren
Volym: 7
Dokumenttyp: Del av eller Kapitel i bok
Förlag: Lund Studies in Sociology of Religion

Sammanfattning

Religionssociologi är ett brett ämnesområde som belyser de sociala funktionerna av religion i dåtid likväl som i nutid. En av de nutida viktiga aspekterna av religionens sociala natur är dess förhållande till etnicitet. Etnicitet har under den senare delen av 1900-talet varit ett framträdande sätt att kategorisera grupper. Samtidigt har det framförts tankar om att denna form av social kategorisering skulle komma att tappa betydelse i moderna samhällen. Denna förutspådda tillbakagång för etnicitet har även menats gälla religion. Ingetdera har visat sig stämma och i dagens samhällen är såväl etnicitet som religion viktiga för förståelsen av individers tillvaro och för hur grupper konstrueras. Det som dock mer sällan uppmärksammas är det komplexa förhållande som råder mellan etnicitet och religion. Syftet med den följande texten är att presentera och diskutera detta, samt att visa hur religionen kan inkluderas och förstås inom det relativt nya utbildningsområdet IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer).

Nyckelord

 • Religious Studies
 • Religion
 • etnicitet
 • IMER
 • social kategorisering
 • kontruktion av grupper

Övriga

Published
 • ISSN: 1651-4432
 • ISBN: 91-974760-3-X

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen