En reflektion över vikingatida rekonstruktioner

Författare

 • Jonathan Scherzenlehner

Summary, in Swedish

Med uppsatsen försöker jag belysa den komplexa värld som ett så kallat Friluftsmuseum ofta existerar i. Genom att stycka upp det innehåll en vikingatida rekonstruktion rymmer (förmedling, ekonomi, nationell identitet samt nutidsprägel på historisk empiri) och genom nutida exempel på var och ett område försöka med egna invävda frågeställningar diskutera de problem som kan uppstå i försöket att rekonstruera forntiden.

Ämne

 • History and Archaeology

Nyckelord

 • Rekonstruktion
 • Foteviken
 • Arkeologi
 • Humanities
 • Humaniora
 • Ancient history
 • Antikens och forntidens historia
 • Archaeology

Handledare

 • Charlotte Wikander