Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenskars och islänningars perception av känslor i det svenska språket

Författare

  • Sigrún Gunnarsdottir

Summary, in Swedish

Sammanfattning

Hur bra är vår perception av känslor i tal och vad är det som gör att vi uppfattar skillnader mellan dem? Finns det könsrelaterade och kulturella skillnader i uppfattningen? En undersökning har genomförts för att komma närmare svaren på dessa frågor. 16 personer med svenska och 16 med isländska som modersmål deltog i ett perceptionstest där de fick lyssna på 120 svenska yttranden uttalade av svenskar. Yttrandena var semantiskt neutrala men samtidigt påverkade av positiva, neutrala eller negativa bilder. Lyssnarna fick bedöma hur pass negativa, neutrala eller positiva de tyckte yttrandena var på en sju-punktskala. Resultatet visade att lyssnarna hörde skillnad mellan de positivt och negativt påverkade yttrandena men inte mellan de positivt och neutralt påverkade yttrandena. Trots att mönster påträffades i flera av de akustiska analyserna var inget av dem statistiskt signifikant. Det visade sig även finnas skillnad mellan könen i bedömningen av yttranden men i stort sett uppfattade islänningarna och svenskarna yttrandena likadant.

Publiceringsår

2007

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Känslor (emotioner)
  • Perception
  • Paralingvistik
  • Linguistics
  • Allmän språkvetenskap/Lingvistik
  • Phonetics, phonology
  • Fonetik, fonologi

Handledare

  • Joost van de Weijer