Skandinavismen bland icke-eliten i Sverige vid 1800-talets mitt

Author

  • Magnus Weide

Avdelning/ar

Publiceringsår

2005

Language

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • History and Archaeology

Nyckelord

  • nationalism
  • skandinavismen
  • 1800-talet
  • Danmark
  • Sverige
  • Contemporary history (circa 1800 to 1914)
  • Modern historia (ca. 1800-1914)

Handledare

  • Harald Gustafsson