Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Möjligheten till tvärvetenskapligt samarbete : Om några problem inom den filmvetenskapliga forskningen såsom de yttrar sig i behandlingen av åskådaren

Författare

 • Elisabet Björklund
 • Lars Jansson

Summary, in Swedish

Denna uppsats diskuterar utifrån paradigmbegreppet och Torben Grodals kognitiva filmteori huruvida naturvetenskapligt influerade empiriska metoder - exempelvis ögonrörelsestudier - är tillämpbara inom filmvetenskapen. Uppsatsen reder inledningsvis ut paradigmbegreppet och diskuterar vad användandet av detta begrepp har fått för konsekvenser för humanioras del. Därefter avhandlas hur filmvetenskapen traditionellt har behandlat åskådaren och Torben Grodals teorier diskuteras utifrån deras tvärvetenskapliga potential. Slutligen refererar uppsatsen till ett antal naturvetenskapliga artiklar om ögonrörelsestudier på ett filmmaterial och några konkreta forskninsförslag presenteras.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Arts and Architecture

Nyckelord

 • Cinema theory and history
 • vetenskapsteori
 • eye movements
 • visuell perception
 • filmteori
 • filmpsykologi
 • Filmvetenskap

Handledare

 • Erik Hedling (Professor)