En tvånivåbeskrivning av kalmuckisk morfologi för PCKimmo

Författare

  • Anton Bjerke

Summary, in Swedish

I föreliggande uppsats undersöks ett urval morfonotaktiskt betingade företeelser i kalmuckisk ordstruktur, vilka analyseras och beskrivs utifrån tvånivåmorfologin för programmet PC-Kimmo.

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Mongoliska språk
  • Kalmuckiska
  • Morfologi
  • Ordböjning
  • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
  • Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik

Handledare

  • Mats Eeg-Olofsson
  • Jan-Olof Svantesson