Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En tvånivåbeskrivning av kalmuckisk morfologi för PCKimmo

Författare

  • Anton Bjerke

Summary, in Swedish

I föreliggande uppsats undersöks ett urval morfonotaktiskt betingade företeelser i kalmuckisk ordstruktur, vilka analyseras och beskrivs utifrån tvånivåmorfologin för programmet PC-Kimmo.

Publiceringsår

2003

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Mongoliska språk
  • Kalmuckiska
  • Morfologi
  • Ordböjning
  • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
  • Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik

Handledare

  • Mats Eeg-Olofsson
  • Jan-Olof Svantesson