Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ordföljdsvariationen mellan VSO och VOS i ett urval oceaniska språk

Författare

 • Emma Eurenius

Summary, in Swedish

I denna uppsats behandlas ordföljdsvariationen mellan VSO och VOS i enkla satser i de oceaniska språken samoanska, tonganska och niueanska. En av dessa ordföljder är härledd (deriverad) ur den andra. Denna variation påminner om de syntaktiska fenomenen object shift(objektsflytt) och noun incorporation(nomen-inkorporering). Vid OS har objektet flyttat ur VP, vilket också har hänt i VSO-ordföljden, om denna är deriverad. Vid NI har objektet morfologiskt sammanfogats med verbet, men i vissa språk har objektet endast flyttat till positionen direkt efter verbet, utan att sammanlänkas med detta, vilket också har hänt i VOS-ordföljden, om denna är deriverad.

Denna studie är baserad på litteratur som behandlar språk i vilka fenomenen OS eller NI tydligt förekommer, och på litteratur som behandlar oceaniska språk som uppvisar liknande syntaktiska drag. NI beskrivs som ett fenomen i samoanska av Mosel & Hovdhaugen, tillika i tonganska av Otsuka, och Massam beskriver fenomenet pseudo noun incorporation (falsk inkorporering) i niueanska. Otsuka och Massam skriver också att VSO-ordföljden är den grundläggande i tonganska respektive niueanska.

Jag ämnar med denna uppsats undersöka orsaken till ordföljdsvariationen, samt vilken som är den deriverade, och detta gör jag genom att studera de typiska dragen för OS respektive NI och jämföra dessa med de syntaktiska processerna som är orsak till ordföljdsvariationerna VSO och VOS i ovan nämnda oceaniska språk.

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Austronesiska språk
 • Oceanska språk
 • Samoanska, Tonganska, Niueanska
 • Syntax
 • Morfologi
 • Ordföljdsvariation
 • Objektinkorporering
 • Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 • Tillämpad lingvistik, undervisning i främmande språk, sociolingvistik
 • Austronesian and Papuan languages
 • Austronesiska och papuaspråk

Handledare

 • Arthur Holmer