Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Carex humilis - a caespitose clonal plant: ramet demography, ring formation, and community interactions

Författare

 • Sofie Wikberg

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Carex humilis - en ringbildande klonväxtVäxter som kan föröka sig asexuellt kallas klonväxter. Det genetiska individet (geneten) består då av flera självständiga plantor (rameter). Exempel på klonväxter är hallon, jordgubbe, kvickrot, potatis, tulpan och vitsippa. Den här avhandlingen handlar om ett centraleuropeiskt klonalt halvgräs, som heter Carex humilis på latin men som saknar svenskt namn. Hos Carex humilis sitter rameterna väldigt tätt tillsammans och bildar en cirkel, vars diameter ökar successivt då fler rameter produceras. Efter en tid minskar antalet rameter i mitten av cirkeln och geneten får då formen av en ring. Eftersom ringarna kan bli upp till en meter i diameter och vara 10-20 cm breda handlar det om ganska stora strukturer som kan påverka sin egen miljö.Från 1993 till 1998 studerade jag Carex humilis på Hexenberg, 300 meter över havet, 60 km öster om Wien, Österrike. I avhandlingen har jag först beskrivit rameternas livscykel och sedan analyserat deras demografi, det vill säga hur många nya rameter som produceras och hur många som dör. På så vis kan jag förklara hur ringarna bildas. Demografin ger däremot inget svar på varför ringarna bildas. Det skulle till exempel kunna bero på miljöfaktorer och jag beskriver därför också hur miljön runt ringarna varierar och hur andra växter förhåller sig till Carex humilis.I studien visade det sig att blommande rameter dog utan att producera några nya rameter. Inte heller producerade de några frön som kunde gro och ge upphov till nya geneter eftersom fröna antingen var infekterade av sotsvamp eller åts upp av fluglarver. Nya rameter producerades istället av de rameter som inte blommade. Bland dessa producerade stora rameter både fler och större nya rameter, jämfört med små rameter. Hur tätt rameterna stod påverkade inte hur många nya rameter som producerades. Vissa år ökade det totala antalet Carex humilis-rameter och andra år minskade det. Totalt sett ökade antalet rameter under tidsperioden. Rameterna i ringens ytterkant producerade fler nya rameter än de längre in mot mitten. Främst berodde detta på att rameterna i ytterkanten var större. Kombinerat med att de flesta rameterna bildade nya rameter på den sidan som vette mot ringens ytterkant, så gjorde detta att antalet rameter ökade i ringarnas ytterkant medan antalet rameter minskade längre in mot mitten.Marken under ringarna innehöll mer kväve och fosfor och hade högre vattenhalt än marken utanför ringarna. Anledningen till att antalet rameter inuti ringarna minskade var därför knappast brist på dessa ämnen. Inte heller kunde det bero på konkurrens från andra växter eftersom de flesta andra växter var ovanligare inuti ringarna än utanför. Brist på något annat näringsämne, ackumulering av någon giftig substans eller påverkan av microorganismer kan istället vara förklaringen till att Carex humilis bildar ringar.

Publiceringsår

2002

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Sofie Wikberg, Plant Ecology, Ecology building, SE-223 62 Lund, Sweden,

Ämne

 • Ecology

Nyckelord

 • ramet density
 • Plant ecology
 • Växtekologi
 • ramet population dynamics
 • aggregated ramets
 • intravaginal
 • phalanx type
 • LTRE
 • matrix model
 • fitness
 • dry grassland
 • hollow crown
 • fairy ring
 • central die back

Status

Published

Handledare

 • [unknown] [unknown]

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7105-170-8
 • ISRN: SE-LUNBDS/NBBE-02/1066+117pp

Försvarsdatum

3 maj 2002

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Blå Hallen, Ecology Building, Sölveg 37 Lund, Sweden

Opponent

 • Beata Oborny (PhD)