Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framgångsrika skolledare i spänningsfält och allianser

Författare

Editor

 • Anders Persson

Summary, in Swedish

Vad gör en skolledare framgångsrik? Och vad gör en framgångsrik skolledare? I denna artikel presenteras några resultat från forskningsprojektet Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer, vilka delvis utgör svar på frågorna. Resultaten härrör från intervjuer, enkäter, observationer och elevuppsatser och utgörs av olika skolaktörers kriterier för bedömning av skolledares framgång. I likhet med annan forskning på området konstateras att skolledare befinner sig i spänningsfält som konstitueras av olika skolaktörers varierande intressen. Dessa förhållanden analyseras i artikeln genom att för det första kopplas samman med tre spänningsfält som överhuvudtaget sätter sin prägel på dagens svenska skola: spänningsfältet mellan arbetsgivare och anställda; mellan elever och vuxna; samt mellan förändring och beständighet. För det andra analyseras skolledares allianser med olika andra aktörer inom skolan. Allianserna är på en och samma gång ett sätt att hantera de spänningar som skolledare vardagligen möter och ett sätt att konstruera framgång.

Publiceringsår

2003

Språk

Svenska

Sidor

33-56

Publikation/Tidskrift/Serie

Skolkulturer

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
 • Educational Sciences

Nyckelord

 • spänningsfält
 • karriärkultur
 • tvångskultur
 • allianser
 • framgångsrika skolledare
 • sociology
 • skolforskning
 • sociologi
 • skolkultur
 • kunskapskultur
 • skolledarskap
 • skolkulturer
 • utbildningsvetenskap
 • educational sciences

Status

Published

Projekt

 • Framgångsrikt skolledarskap i olika skolkulturer

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9144028806