Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den afrikanska amerikanen i översättning - en undersökning av politiskt korrekt svarthet

Författare

 • Kristina Blom Loo

Summary, in Swedish

Examensarbetet bygger på en översättning av ”The Concept of Whiteness and American Film”, tredje kapitlet i läroboken America on Film – Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the Movies av Harry M. Benshoff och Sean Griffin. Inledningsvis analyseras källtexten och översättningens förutsättningar. Därefter följer fördjupningsuppgiften som behandlar översättningens huvudsakliga problemområde: översättningen av orden ”African American”, ”black” och ”people of color”. Författarna av källtexten har genomgående använt sig av politiskt korrekta etnicitetsbenämningar, vilket har gjort att måltexten också blivit politiskt korrekt. För de etnicitetsbenämningar som undersökningen fokuserar på finns det emellertid ett mer varierat ordval i måltexten än i källtexten, i enlighet med de funna skillnaderna mellan politisk korrekthet i Sverige och i USA. Översättningen i måltexten av ”African American” varierar mellan översättningsmotsvarigheterna ”afroamerikan” och ”svart”. ”Black” översätts uteslutande med ”svart”. ”People of color” har i måltexten tolkats som ”icke-vita personer”, eftersom begreppet, både i källtexten och måltexten, ska inkludera alla icke-vita etniciteter, inte bara amerikaner med afrikanskt ursprung.

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • översättning
 • översättningsteori
 • filmvetenskap
 • etnicitet
 • ras
 • African American
 • black
 • people of color
 • afroamerikan
 • svart
 • icke-vit
 • politisk korrekthet

Handledare

 • Lisa Christensen (Professor)
 • Lennart Nyberg