Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sverigedemokraterna – vägen till riksdagen via tidningsmedierna. En kritisk nyhetsanalys.

Författare:
 • Camilla Landin
Publiceringsår: 2011
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för kandidatexamen

Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur journalister på dags- och kvällstidningar i Sverige framställer Sverigedemokraterna under åren 2002, 2006 och 2010. Orsaken till att utreda hur Sverigedemokraterna har framställts ligger främst i mediernas omtalade makt som informationskälla, men också hur viktig journalistens roll anses i en demokrati, att denne ska presentera en övergripande information som läsaren kan tolka individuellt. Frågeställningen lyder: Hur har Sverigedemokraterna framställts i valda nyhetsartiklar? Vilken diskurs eller vilka diskurser om Sverigedemokraterna går att utläsa av artiklarna? Har framställningen av Sverigedemokraterna i nyhetsartiklarna förändrats i takt med deras popularitet och framgång och i sådana fall hur? Teoretiska utgångspunkter är mediernas makt i samhället, journalistens ideal och politisk kommunikation i medierna. Studien är av kvalitativ art och analyseras med en kritisk diskursanalys av Norman Fairclough. Slutsatsen är att den generella konstruktionen om Sverigedemokraterna är av negativ karaktär. Den övergripande diskursen som får tolkningsföreträde och som är mest frekvent är att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt och farligt parti som inte ska låtas få tillträde till medierna, eftersom då erhåller partiet publicitet vilket i sig genererar i fler röster. Diskursen ändras inte märkbart under de valda årtalen utan håller en likartad ton. Mediernas makt kan ifrågasättas då fastän en negativ skildring av partiet ändå lett till att SD blev inröstade i riksdagen 2010.

Nyckelord

 • Cultural Sciences
 • Social Sciences
 • Journalistik
 • Medier
 • Makt
 • Sverigedemokraterna
 • Politik och massmedia
 • Politiska åskådningar
 • Diskurs
 • Kritisk diskursanalys
 • Opinionsbildning

Övriga

 • Fredrik Schoug (docent)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen