Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högt mörkertal vid våldtäkter - varför anmäls så få våldtäkter?

A high dark figure of rapes - why is so few rapes reported?

Författare

  • Terese Evertsson

Summary, in Swedish

Det finns ett stort mörkertal vid våldtäkter, vilket betyder att väldigt få anmäler att de har blivit våldtagna. Överlag är det ett stort mörkertal vid sexualbrott och underökningar tyder på att endast 10-20 % av alla sexualbrott anmäls. Ett problem är att många inte vill erkänna att de blivit utsatta, vilket gör att det blir svårt att få reda på hur stort mörkertalet faktiskt är. För att få fram mörkertalet gör man olika undersökningar bl.a. den Nationella trygghetsundersökningen, som genomförs varje år. Undersökningen består av frågor som handlar om utsattheten av brott. Enligt beräkningarna för 2009 skedde över 150 000 brott av sexualbrottskaraktär och endast 12 % anmäldes. Av dessa brott skulle ca 18 000 vara våldtäkter, vilket betyder att det sker nästan 50 våldtäkter per dag.

Anledningen till att våldtäkter inte anmäls beror på många olika faktorer, som t.ex. relationen till gärningsmannen, eller att offret inte vet vart hon ska vända sig efter våldtäkten. De flesta våldtäkter sker i en relation av någon som offret känner och p.g.a. förhållandet blir det svårt för offret att anmäla gärningsmannen. Många kvinnor skäms för att de har blivit våldtagna och lägger skulden på sig själva. Har de druckit alkohol, eller varit utmanande klädda verkar chansen vara ännu minde att de anmäler händelsen. En del vill inte gå igenom en rättsprocess och svara på intima frågor inför andra människor. Många vet också att det är få som blir åtalade och dömda, vilket gör att de känner att det inte är någon idé att anmäla våldtäkten.

Mörkertalet är dock olika beroende på vilken typ av våldtäkt det är. I de fall när offret blir våldtagen av en okänd person anmäls de flesta våldtäkter och här finns det endast ett litet mörkertal. Här inberäknas även överfallsvåldtäkter. Är gärningsmannen en person som offret är ytligt bekant med anmäls de inte lika ofta som när gärningsmannen är helt okänd. Störst verkar mörkertalet vara när en våldtäkt begås av en person som offret känner. Det är inom den här kategorin som det begås flest våldtäkter, men minst som anmäls.

Mörkertalet går antagligen inte att få bort helt, men det borde gå att få fler att anmäla våldtäkter. Tyvärr har antalet våldtäkter dock ökat p.g.a. ett utökat nöjesliv med andra alkoholvanor samt att fler personer möts genom Internet. Samtidigt ökar antalet våldtäktsanmälningar konstant och desto mer vi pratar om det och i takt med att samhället förändras så minskar toleransen. Detta påverkar i sin tur lagstiftningen och sexualbrottslagen har ändrats ett flertal gånger bl.a. har våldtäktsparagrafen utökats och idag ses fler brott som våldtäkt än tidigare. Utvecklingen sker hela tiden och en utredning las fram hösten 2010 med ett lagförslag, som till viss del är baserat på samtycke. Förhoppningsvis är vi på väg åt rätt håll och kan få mörkertalet att minska efter hand.

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Ämne

  • Law and Political Science

Nyckelord

  • obligatoriska
  • kontrollerade ämnesord
  • våldtäkt
  • mörkertal
  • våldtäktsanmälningar

Handledare

  • Helén Örnemark Hansen (Associate Professor)