Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Polyamori: en utmanande kärlekshistoria

Författare

 • Louise Egelstig
 • Daniel Gustafsson

Summary, in Swedish

Föreliggande kvalitativa studie syftar till att uppnå en fördjupad psykologisk förståelse för polyamori, det vill säga utövandet av flera parallella och jämlika kärleksrelationer. Utifrån en explorativ ansats genomfördes 22 semistrukturerade intervjuer med polyamorösa personer. Intervjumaterialet bearbetades med tematisk analys. Studien undersökte varför man lever polyamoröst, vilka känslomässiga utmaningar polyamorösa ställs inför samt om kännetecknade psykologiska mönster finns för gruppen. Resultatet visade att polyamori ses som såväl en läggning som ett medvetet val. Det polyamorösa levnadssättet beskrivs som berikande men utmanande, illustrerat av upplevelser av svartsjuka, komplexitet, tidsmässiga begränsningar samt icke-acceptans från omgivningen. Heterogenitet präglar gruppen genom att skilda bilder framträder gällande öppenhet beträffande levnadssätt, upplevelse av medglädje och behov av definierande av relationer. Homogenitet förekommer rörande uppfattningen om kärlek som en oändlig resurs, synen på den frihet relationsformen skänker, logiskt resonerande samt problematiserande förhållningssätt. Som ett sätt att åskådliggöra relationsskapande har författarna skapat Polymonomodellen, vilken kan användas i terapier med såväl polyamorösa som monogama. Slutligen diskuteras studiens implikationer och förslag ges på framtida forskning.

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Ämne

 • Social Sciences

Nyckelord

 • polyamory
 • poly
 • non-monogamy
 • emotional challenges
 • jealousy
 • compersion
 • The Polymonomodel polyamori
 • icke-monogami
 • känslomässiga utmaningar
 • svartsjuka
 • medglädje
 • Polymonomodellen

Handledare

 • Gunnel Ingesson (PhD)