Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen. En studie av gränsdragningen mellan gemenskapsangelägeheer och nationella angelägenheter.

Free Movement of Goods in the European Community. A study on the delimitation between community concerns and national concerns
Författare:
Publiceringsår: 1995
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Fritzes

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

EG-fördragets regler om varors fria rörlighet är ett centralt område inom de Europeiska gemenskapernas rättsordning. Detta rättsområdet har stor betydelse i det praktiska rättslivet, såväl för offentlig förvaltning som för enskilda företag.I denna bok behandlas spörsmål rörande EG-fördragets regler om icke-tariffära handelshinder (artiklarna 30, 34 och 36). Ända sedan början av 1970-talet har dessa artiklar i EG-fördraget givit upphov till konflikter mellan gemenskapens kompetens att undanröja handelshinder mellan medlemsstaterna och dessas befogenheter att reglera väsentliga samhällsintressen. Fokus i boken ligger på hur gemenskapsangelägenheter kan avgränsas från nationella angelägenheter. Häri ges en ny syn på flera grundläggande frågeställningar beträffande reglerna för rättsområden om fria varors rörlighet.Boken vänder sig till jurister i olika funktioner samt till andra som arbertar med frågor rörande handel inom EU.
This thesis concerns the Articles 30, 34 and 36 of the EC-Treaty and conflicts of competence between the Community and the Member States. It deals especially with the delimitation between community concerns and national concerns in the field of non-tariff barriers to trade in community law. A new perspective concerning the application of Articles 30 and 34 of the EC-Treaty is introduced. It is argued that the application of Articles 30 and 34 of the Treaty could be based upon the criterion that national measures may not interpret with the possibilities of the producer to chose market for his product and may not interfere with the possibilities of the purchaser to choose between domestic and imported goods.This new criterion is derived from an investigation of the case law of the EC-Court concerning the Articles 30, 34 and the exception rules according to Article 36 and the so-called Cassis-doctrine (also called the rule of reason).Concerning agricultural goods, the principle of pre-emption of community law is decisive when delimiting community concerns from national concerns. In relation to national price- and profit regulations concerning agricultural goods the case law of the EC-Court must in general be more pragmatic than the conceptualist-federalist approach which was introduced in the Galli-judgement. This is i.e. due to the reform of the Common Agricultural Policy.It seems that the EC-Court has been inspired by the case law of the U.S. Supreme Court, when developing its own case law in this particular field of community law.As the political integration at a community level increases, it may be assumed that the importance of the above mentioned rules of the EC-Treaty to promote integration is reduced.Too much harmonization can counteract market integration. Decentralization can thus also protect the achievement of the objectives of the EC-Treaty concerning the free movement of goods.

Disputation

1995-10-14
10:15
Carolinasalen, Lundagård, Lund
  • Nils Wahl (Docent)

Nyckelord

  • Law
  • EU-rätt
  • European law
  • intra-community trade.
  • non-tariff barriers to trade
  • Free movement of goods

Övriga

Published
  • ISBN: 91-38-92504-4
  • ISRN: LUJUDV/JUEG-95/1001-SE 512 pp

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen