Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Småföretagares syn på molntjänster - huruvida fördelarna uppväger riskerna

Författare

 • Robin Gross
 • Dan Engström

Summary, in Swedish

Denna studie och dess problemformulering behandlar huruvida fördelarna uppväger riskerna gällande
användandet av molntjänster för småföretag. Syftet med studien är att försöka ge en bättre förståelse för
småföretag gällande molntjänster. Studien består dels av en litteraturstudie, men även en kvantitativ
undersökning i form av en enkätundersökning samt en kvalitativ undersökning med genomgripande
intervjuer. Litteraturstudien behandlar olika definitioner för en molntjänst, en visuell modell över en
molntjänst, olika molntjänstleverantörer samt fördelar och risker. Resultatet av studien visar på att
molntjänster används främst inom IT-området som en Software as a Service i småföretag. Anledningarna
till val av molntjänst visar sig stämma överens med fördelarna som molntjänster medför. Dessutom
framkommer det att riskerna kring molntjänster har en liten betydelse i förhållande till de fördelar som
effektiviserar verksamheten. En viktig aspekt som identifieras är betydelsen av vattentäta avtal med
molntjänstleverantören, utvärdera verksamhetsbehovet samt kunna skala upp molntjänsten allteftersom
verksamheten växer.

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Technology and Engineering

Nyckelord

 • Cloud computing
 • molntjänster
 • definition
 • visuell modell av en molntjänst
 • SaaS
 • IaaS
 • PaaS
 • fördelar
 • risker

Handledare

 • Björn Johansson (Associate Senior Lecturer)