Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att hantera historia med ett öga stängt : samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

Handling history with one eye shut : Alignment between standards and assessment in upper-secondary history education.

Författare

  • David Rosenlund

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish
I denna licentiatavhandling undersöks för det första de redskap för att
hantera historia som samhället vill att eleverna skall tillgodogöra sig. För det andra kastar den ljus över i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att tillgodogöra sig dessa redskap. I undersökningen jämförs lärares skriftliga instruktioner för insamlande av bedömningsunderlag, till exempel prov och uppgifter, med kursplanen för historia A.

Resultaten visar på en låg grad av samstämmighet mellan det
lärarkonstruerade materialet och de mål och kriterier som anges i kursplanen. I ljuset av historiedidaktisk forskning framkommer i materialet
mönster i fråga om hur lärarna i undersökningen hanterar historieämnet.
För att förstå orsakerna till de funna mönstren intervjuas fem lärare.
Intervjuerna tillsammans med undersökningens övriga resultat ger vid
handen att lärarnas ämneskonstruktion är en central faktor.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2011

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Licentiatavhandling

Förlag

Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

Ämne

  • History

Nyckelord

  • History education
  • history
  • assessment
  • alignment
  • subject construction

Aktiv

Published

Handledare

  • Per Eliasson

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-978899-1-9