Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Study of an electron-muon resonance in a R-parity violating supersymmetric model using ATLFAST-II

Författare

  • Genessis Perez Rivera

Summary, in Swedish

Supersymmetri (SUSY) är en av de teoretiskt bäst motiverade modellerna för fysik bortom standardmodellen (BSM), och en lovande kandidat för upptäckt vid Large Hadron Collider (LHC). ATLAS-kollaborationen har utfört omfattande sökningar efter SUSY-signaturer med hjälp av data från proton-proton kollisioner i LHC, tagna under 2010, 2011 och 2012 års tid vid energier på 7 TeV och mer nyligen 8 TeV. Dock har inga tecken på SUSY eller annan BSM-fysik kunnat påvisas än så länge.

Monte Carlo-simuleringar erbjuda en möjlighet att utforma nya analysmetoder och kvantifiera förväntad detektorprestanda. En av de främsta anledningarna till att producera stora mängder Monte Carlo-simulerad data är att kunna sätta starkare gränser på befintliga SUSY-modeller, samt att utveckla analysmetoder som är känsliga för mer utmanande topologier. Detta innebär stora kostnader vad gäller processortid, och kan resultera i lång väntetid för användaren. Det är därmed av stor vikt att finna en snabb och precis metod för simulering av SUSY-data. ATLAS- kollaborationen har utvecklat ett snabbt simuleringspaket, ATLFast-II, som kraftigt reducerar ovannämnda väntetid. Användning av ATLFas-II för simulering av SUSY-data kan dock endast motiveras om det inte skulle innebära reducerad precision, och slutresultatet måste bedömas från fall till fall.

Det aktuella arbetet undersöker hur väl ATLFast-II presterar för en viss R-paritetsbrytande SUSY-modell som örutsäger existensen av en tung, neutral och kortlivad resonans (en tau-sneutrino) som faller sönder till ett elektron-myonpar med motsatta laddningar. Detta är den första studien av prestandan hos ATLFast-II i en R-paritetsbrytande SUSY-modell.

Publiceringsår

2012

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Physics and Astronomy

Nyckelord

  • Supersymmetry
  • R-parity violation
  • ATLAS Fast Simulation of the detector
  • ATLFast-II
  • electron-muon pair
  • Particle Physics

Handledare

  • Bernhard Meirose