Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Vi har nog färre lesbiska relationer på scen än vad det finns i verkligheten"

En undersökning om lesbisk representation i svensk barn- och ungdomsscenkonst

Författare

  • Paula Brante

Summary, in Swedish

Uppsatsens syfte är att undersöka ifall lesbiska karaktärer och relationer är marginaliserade inom svensk barn- och ungdomsscenkonst. Genom kvalitativa intervjuer med representanter från Stockholms Stadsteater Skärholmen, ung scen/öst, Unga Klara och Backa Teater såväl som case studies synliggörs och analyseras diskursen runt representation av sexuella minoriteter.
Även en diskussion kring identitet och representation förs, och föreställningen att identitet är människans essens och något naturligt tillbakavisas med hjälp av queer teori och andra identitetsteorier.

Resultaten visade att lesbiska är en marginaliserad grupp i denna kontext, och vidare att det är av vikt för en ung publik att bli representerad och uppleva sig sedd. Slutsatsen är delad; för vissa teatrar måste kvotering till för att öppna scenen för minoritetsgrupper, för andra är det ett steg bakåt att arbeta med grupper och definierad sexualitet på det sättet, och en performativ ansats till genus och sexualitet blir mer användbar.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Performing Arts

Nyckelord

  • Queer theory
  • lesbian
  • youth theatre
  • identity
  • performativity

Handledare

  • Rikard Loman (Lektor)