Den framväxande epidemin. Att improvisera fram en dramatisk text.

Författare

Summary, in Swedish

Kandidatarbetet utgår från arbetet med ett eget drama och undersöker utifrån arbetsprocessen de olika faktorer som kan ha negativ och positiv effekt på skrivarbetet och tillämpar skådespelarinriktade improvisationstekniker på det dramatiska skrivandet.

Ämne

  • Performing Arts

Handledare

  • Rikard Loman (Lektor)