Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitala attraktioner – en studie av specialeffektens konsekvenser

Digital attractions – a study of the consequences of special effects

Författare

  • Olov Östlund

Summary, in Swedish

Syftet är att utreda om specialeffekternas utveckling har tagit filmen tillbaka till ett stadium av attraktionsfilm.
Genom vetenskapliga verk och digitala källor har jag samlat relevant information för att underbygga min tes. Detta följs upp av en fallstudie som innehåller en jämförelse av användningen av specialeffekter i två olika filmer.
Uppsatsens teoretiska referensram bygger på Tom Gunnings begrepp ”Cinema of Attractions” samt modernare tolkningar av det samma.
Uppsatsen visar hur specialeffektens utveckling tillsammans med andra faktorer i samhället har förändrat åskådarens förhållande till det som upplevs som spektakulärt på filmduken, vilket har fört med sig konsekvenser för filmens narrativa struktur och utformning.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Performing Arts
  • Languages and Literatures
  • Cultural Sciences

Nyckelord

  • Digitala attraktioner
  • specialeffekter
  • attraktionsfilm
  • Tom Gunning
  • Marvel Studios

Handledare

  • Lars Gustaf Andersson (Professor)