Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor

Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards
Författare:
 • Anton Persson
 • Daniel Pehrsson
Publiceringsår: 2013
Språk: Svenska
Publikation/Tidskrift/Serie: Rapport TVBM (5000-serie)
Dokumenttyp: Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Sammanfattning

Fuktdokumentationen för många moderna byggskivor är i nuläget bristfällig, vilket skapar svårigheter i projekteringen. Ett av problemen är skivor som utsatts för stora variationer av relativ fuktighet i dess omgivning. Fuktbetingade rörelser kan leda till problem, då materialet sväller och krymper i takt med att fuktinnehållet ändras. Sprickor i ytmaterialet och välvning i skivan, är exempel på några av de komplikationer som kan uppstå. Eftersom att dokumentationen är bristfällig, leder det till oklarheter i skivans uppträdande i den färdiga konstruktionen.

Resultatet har uppnåtts framförallt genom experimentella försök i laboratorium men också genom en litteraturstudie. En viss koppling till befintliga standarder, för framtagande och redovisning av materialdata har gjorts, för en jämförelse mot leverantörernas befintliga redovisning.
Moisture documentation for many modern building boards are currently inadequate, which creates difficulties in planning constructions. One of the problems is when the board is being exposed to large variations of the relative humidity of its surroundings. Moisture movements could lead to problems if the material swells and shrinks as the moisture content changes. Cracks in the surface material and warping of the boards are some examples of complications that can arise. Since the documentation from the manufactures in many cases is incomplete, it leads to unpredictable behaviour as a part of a building structure.

The result was reached mostly by experimental studies in the laboratory but also by a literature review. A certain connection to existent building standards involving developing and presentation of material data, was made.

Nyckelord

 • Technology and Engineering
 • Våtrumsskivor
 • vindskyddsskivor
 • fuktrörelse
 • oorganiska byggskivor
 • välvning
 • svällning
 • saltlösning
 • klimatbox
 • fibercement
 • fibergips
 • våtrumsgips
 • magnesiumoxid
 • Wet room boards
 • wind break boards
 • moisture movement
 • inorganic construction boards
 • warping
 • swelling
 • salt solution
 • climate box
 • cement-bonded particle board
 • fiber gypsum
 • wet room gypsum
 • magnesium oxide.

Övriga

5090
 • Lars-Olof Nilsson (Professor)
 • Jörgen Falk
 • ISSN: 0348-7911
 • TVBM-5090

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen