Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Du borde skämmas för din horas skull!" – En genusvetenskaplig studie kring ära utifrån ärekränkningsbrott i det senmedeltida Stockholm

Författare

 • André Ivarsson

Summary, in Swedish

Denna uppsats behandlar normer och värderingar kring kvinnlig och manlig ära utifrån rättsliggjorda ärekränkningsbrott i Stockholm mellan åren 1474 och 1481. En kvantitativ metod i kombination med en hermeneutisk metod har använts för att komma fram till om ärekränkningarna tycks ha varit ett manligt eller kvinnligt fenomen under perioden. Resultatet visar en överrepresentation av män både när det gäller angripare och offer i ärekränkingsfallen. Samma metoder har använts för att undersöka vilka de vanligaste ärekränkande orden var under perioden samt hur dessa fördelar sig mellan könen. En vidare analys av resultatet har genomförts för att undersöka vad kvinnlig respektive manlig ära kretsade kring. Denna uppsats visar att den kvinnliga äran främst förknippades med deras sexualitet medan männens ära i högre grad var länkad till ärlighet. Vidare har undersökningens resultat analyserats utifrån ett genusperspektiv för att synliggöra rådande genusförhållanden i det senmedeltida Stockholm. Ärekränkningsbrotten vittnar om ett samhälle där kvinnan är underordnad mannen både i det privata och det offentliga, och där könen tillskrivs olika förutsättningar och egenskaper.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • History and Archaeology

Nyckelord

 • Ära
 • Heder
 • Ärekränkningsbrott
 • Stockholm
 • Medeltid
 • Kön
 • Kvantitativ metod
 • Hermeneutisk metod
 • Genusperspektiv
 • Genuskontrakt
 • Genussystem.

Handledare

 • Marie Lindstedt Cronberg