Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Betraktaren och den betraktade

Genuspraktik för skådespelarstudenter

Författare

  • Nora Bredefeldt

Summary, in Swedish

Föreliggande kandidatarbete undersöker om begreppen subjektsposition och
objektsposition är verksamma för en skådespelare i hens gestaltningsarbete, samt bidrar till utvecklandet av en genuspedagogisk metod för dramapedagoger. Metoden tillika materialet för undersökningen är fysiska workshops, deltagande observationer, fokussamtal och intervjuer med skådespelarstudenter i årskurs 1 på Teaterhögskolan i Malmö. Den undersökningsfråga som ligger till grund för arbetet är: Hur går jag till väga för att omvandla en teori kring genus, till praktik och konstnärlighet för en skådespelarstudent? Undersökningen är kvalitativ med en hermeneutisk ansats.
Bakgrundsmaterialet berör genusvetenskapliga och teatervetenskapliga teorier kring performativitet och medvetna val.
Jag kommer fram till följande resultat i undersökningen; skådespelarstudenterna kan lära sig begrepp som från början tycks ”för teoretiska” genom att fysiskt prova olika uttryck och öva på förhållningssätt gentemot varandra och sig själva. Begreppen subjekt och objekt hjälper dem att ha en genusmedveten hållning till hela deras gestaltningsarbete.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Performing Arts

Nyckelord

  • genusmedveten
  • gestaltning
  • performativitet
  • subjektsposition
  • objektsposition
  • dramapedagogik

Handledare

  • Rikard Loman (Lektor)
  • Barbara Wilczek Ekholm