Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En god service eller en björntjänst? En undersökning om hur kommuner använder sig av Google Translate för att översätta sina hemsidor

Författare

  • Charlotte Andreasson

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker hur utbrett bruket av Google Translate (GT) är vid översättning av svenska kommuners hemsidor och vilken inställning kommuner har till översättningstjänsten samt hur förenlig tjänsten är med kommunernas lagstadgade informationsskyldigheter.
Uppsatsen bygger på en enkät som har skickats ut till Sveriges samtliga 290 kommuner och enkätfrågorna berör på vilket sätt hemsidorna har översatts, målspråk, tillhörighet till förvaltningsområden, eventuella problem med GT:s översättningar och anledning till valet av GT som översättningstjänst. Resultaten från enkäten visar att många kommuner använder GT trots att de upplever många brister med tjänsten och trots att de tror att GT kan ge dem ett negativt anseende. Anledningen är att de många fördelarna väger upp den lägre kvaliteten. Om kommuner tillhandahåller översättningar som brister i språklig korrekthet och begriplighet lever de inte upp till de krav som ställs av språklagen, minoritetsspråklagen och förvaltningslagen. Kommuner använder dock mänskliga översättare oftare än GT. Att kombinera människa och maskin kan ha stora fördelar då de kompletterar varandra på många sätt. Däremot är det problematiskt om allmänheten och myndigheter inte förstår den kvalitetsskillnad som finns i dagsläget mellan GT och mänskliga översättare. Risken finns att lågkvalitativ översättning på lång sikt blir den nya standarden och att kommuner bidrar till denna normering. Detta trots att många forskare konstaterat att tjänsten inte bör användas av myndigheter på det sätt som den används idag. Tillgänglighet vinner således över kvalitet.

Avdelning/ar

  • Translation Program

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för masterexamen (Två år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • översättning
  • Google Translate
  • enkät
  • kommuner
  • översättningstjänst
  • maskinöversättning

Handledare

  • Mari Mossberg