Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att översätta tysk filosofi - fackterminologi och nominaliseringar

Translating German philosophy - terminology and nominalizations

Författare

  • Emil Bigsten

Summary, in Swedish

Denna uppsats är den andra delen av ett magisterarbete. Den första delen bestod av en översättning av det andra kapitlet av Otto Friedrich Bollnows monografi Das Wesen der Stimmungen. I föreliggande uppsats analyseras källtexten och ett par översättningsproblem. Analysen av källtexten består av en textanalys som utgår från Lennart Hellspongs och Per Ledins bok Vägar genom texten. Med hjälp av den textanalytiska metoden analyseras de viktigaste språkliga dragen i källtexten. Därefter följer ett övervägande inför översättningen. Där slås det fast att den globala översättningsstrategi som har valts för översättningen är den imitativa strategin. I översättningskommentaren analyseras översättningen av källtextens fackterminologi samt nominaliseringar. Det första ämnets huvudfråga är frågan hur man ska kunna avgöra vad som är och vad som inte är facktermer. Det visas här med hjälp av exempel hämtade från källtexten hur man kan avgöra frågan genom att undersöka om orden kan inordnas i redan befintliga teoriers begreppssystem. Det andra ämnet fokuserar på en enskild ”tillfällig” nominalisering. Här diskuteras de problem som översättningen av denna nominalisering medför.

Avdelning/ar

  • Translation Program

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Handledare

  • Lisa Christensen (Professor)
  • Henrik Henriksson (Fil dr)