Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Populärmusik i Kina under 1900-talet fram till idag

Författare

 • Joakim Fritz

Summary, in Swedish

Den kinesiska populärmusikens historia sträcker sig ända till 1900-talets början och den inleds bara drygt 30 år efter den så kallade Tin Pan Alley-periodens början. Den kinesiska populärmusikens utveckling har däremot inte gått jämte den amerikanska och europeiska populärmusikens. Dess historia är relativt outforskad. Denna uppsats redogör för den kinesiska populärmusikens utveckling under 1900-talet och fram till det tidiga 2000-talet. Uppsatsen börjar med att definiera vad populärmusik är och att jämföra hur definitionen skiljer sig emellan det svenska och det kinesiska perspektivet. Uppsatsen tar sedan upp några av den kinesiska populärmusikens allra viktigaste personer – deras karriärer och bakgrund – och sätter dessa i ett historiskt sammanhang för att ge läsaren en mer heltäckande presentation av ämnet. Efter denna redogörelse följer en diskussion och slutsatser om hur den kinesiska populärmusikens utveckling påverkats av yttre faktorer och vad som är typiskt för den kinesiska populärmusiken såväl som vad den har gemensamt med den amerikanska och europeiska populärmusiken.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Cultural Sciences

Nyckelord

 • Kina
 • Konst
 • Shanghai
 • populärmusik
 • 1900-talet
 • Gangtai
 • censur
 • kulturhistoria
 • Zhou Xuan
 • Bai Hong
 • Bai Guang
 • Li Xianglan
 • Li Jinhui
 • Cui Jian
 • Deng Lijun
 • Faye Wong
 • Pathé Orient
 • Super Girl 中国,艺术,上海,流行音乐,二十世纪,港台,审查,文化历史,周璇,白虹 白光,李香兰,黎锦晖,崔健,邓丽君,王菲,百代,快乐女声

Handledare

 • Michael Schoenhals