Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Framgångsrik Förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer

Författare:
  • Roland Almqvist
  • Björn Brorström
  • Leif Jonsson
  • Stig Montin
  • Ulf Ramberg
Publiceringsår: 2010
Språk: Svenska
Sidor:
Volym: 2010:1
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Kommunforskning i Väst

Sammanfattning

Programmets innehåll har vuxit fram i samtal mellan forskare från de fem

forskningsmiljöerna och företrädare för de kommuner som har uttalat intresse

för att delta i programmet. Intresset har kommit till uttryck i samtal

med kommunföreträdare som har berättat om erfarenheter från besvärliga

situationer, erfarenheter som behöver analyseras och ställas i relation till andra kommuners erfarenheter och på så sätt rusta organisationen för framtiden. Intresse för att utveckla kunskap har också uttryckts i form av utmaningar som behöver hanteras. Det kan handla om utmaningar i form av att kunna skapa bra förutsättningar för stora och växande industriföretag i kommunen, om utmaningar relaterade till hög ungdomsarbetslöshet och de påfrestningar detta innebär på välfärden, om utmaningar relaterade till befolkningsutveckling eller utmaningar som har att göra med infrastruktursatsningar och svårigheter att få till stånd sådana. Sammantaget innebär programmet en mångsidig, djuplodande, problematiserande och lösningsorienterad fokusering på kommuners handlande i besvärliga situationer som kan uppkomma till följd av förändrade förutsättningar . Inom ramen för programmet söks förklaringar till hur anpassning sker till förändrade villkor och varför vissa organisationer lyckas bättre än andra att framgångsrikt förändra verksamhet och organisation.

Erfarenheter av besvärliga situationer kommer att beskrivas och tolkas

till grund för utveckling av resonemang kring hur förändrade förutsättningar

kan bemästras.

Nyckelord

  • Economics and Business
  • Research program
  • local government
  • change

Övriga

Published
  • ISBN: 978-91-978520-8-1

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen