Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Perioperative regimens for patients undergoing elective hip or knee arthroplasties.

Författare

  • Andreas Harsten

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Osteoartros (populärt kallat utsliten led) är ett vanligt tillstånd i höft- och knäled. Smärta, stelhet och minskade möjligheter att röra sig fritt är vanliga symtom. Att byta ut leden helt vid en operation är ett effektivt sätt att lindra patienternas besvär. Dessa operationer är vanliga i hela västvärlden och prognoser tyder på en tilltagande tendens i det årliga antalet operationer av detta slag. Traditionellt har dessa operationer genomförts med patienterna fastande, minst från och med midnatt före operationen. Likaledes har den dominerande tekniken för att erhålla en smärtfri operation varit att ge patienterna en ryggbedövning.

Vi har undersökt om det innebär några fördelar för patienterna som genomgår byte av höftleden att erhålla näringsdryck kort tid före operationsstart och igen direkt efter avslutad operation (studie I). Resultaten visade vissa förbättringar men dessa var av kliniskt tveksam betydelse.

Vi har också jämfört ett äldre, traditionellt sätt att sköta patienterna med bl.a. ryggbedövning, kateter i urinblåsan, sen mobilisering och avsnörande förband kring låret på de patienter som fick sin knäled bytt med narkos, utan kateter i urinblåsan, avsnörande bandage eller tidig mobilisering. Fynden från denna studie (studie II) visade gynnsamma resultat med den nyare tekniken avseende bl.a. sjukhusvistelsens längd.

I studie III ingick patienter som fick sin knäled bytt. Alla patienter erhöll samma vård med undantag av att hälften av patienterna fick ryggbedövning och hälften fick narkos. Vi fann att smärta, sjukhusvistelsens längd, illamående och kräkningar, yrsel, förbrukning av smärtlindrande medel samtliga visade på bättre resultat hos dem som fick narkos. Dessutom visade det sig att om patienterna, i händelse av en ytterligare operation själva fick välja så önskade fler patienter att få narkos istället för ryggbedövning .

I den sista studien (studie IV), som utfördes på patienter som genomgick byte av höftleden, jämfördes ryggbedövning och narkos på ovanstående sätt (studie III). Resultaten var likartade med studie III med den skillnaden att förbrukningen av smärtlindrande medicin efter operationen var identisk oavsett om patienterna fick narkos eller ryggbedövning.

Sammanfattningsvis visar resultaten av studierna som ingår i denna avhandling att näringsdryck omedelbart före och efter höftledsbyte resulterar i måttliga förbättringar för patienten. Att snabbt komma på benen och att undvika kateter i urinblåsan samt avsnörande förband på låret är gynnsamt för patienter som ska byta sin knäled. Att byta höft eller knäled i narkos istället för med ryggbedövning medför bättre komfort och kortare vårdtid för patienter som ska byta sin höft- eller knäled.

Publiceringsår

2014

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series

Volym

2014:1

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Ämne

  • Anesthesiology and Intensive Care

Nyckelord

  • Anaesthetic techniques
  • dietary carbohydrates
  • length of hospital stay
  • total knee arthroplasty
  • total hip arthroplasty

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1652-8220
  • ISBN: 9789187651267

Försvarsdatum

7 februari 2014

Försvarstid

13:30

Försvarsplats

Röda Salongen, Hässleholms Kulturhus, Hässleholm

Opponent

  • Magnus Wattwil (Prof)