Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sambandet mellan ociviliserat beteende på arbetsplatser och psykisk hälsa

Författare

 • Sofie Hammer
 • Sven Kronberg

Summary, in Swedish

Denna psykologexamensuppsats ingår i ett forskningsprojekt som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Den aktuella studiens syfte var att undersöka sambandet mellan arbetsplatsrelaterat ociviliserat beteende och psykisk hälsa. Vidare undersöktes om det för sambandet mellan ociviliserat beteende och psykisk hälsa spelade roll om utövaren var chef eller kollega. Syftet var också att undersöka om kvinnors och mäns skattade ociviliserade beteende skilde sig åt och om könstillhörighet spelade roll för sambandet mellan ociviliserat beteende och psykisk hälsa. En utvärdering av reliabilitet för Workplace Incivility Scale (WIS) och hybridskalan Generell Psykisk Hälsa (GPH) var det tredje syftet. Studiens frågeställningar besvarades med en kvantitativ enkätundersökning med 225 respondenter. Resultaten visade att sambandet mellan ociviliserat beteende och psykisk hälsa var negativt och var starkare om det var chefer som utövade det ociviliserade beteendet. Respondenternas kön var däremot inte av betydelse för skattningen av det ociviliserade beteendet eller för sambandet mellan ociviliserat beteende och psykisk hälsa. WIS och GPH hade tillfredställande reliabilitet med alfavärden på 0,89 respektive 0,91. En viktig slutsats var att det är svårt att skilja ociviliserat beteende från mobbning. Viktigare ändå är att ociviliserat beteende påverkar människors psykiska hälsa och att chefer har en betydande roll för den psykosociala arbetsmiljön.

Publiceringsår

2013

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för Yrkesexamen (Avancerad nivå)

Ämne

 • Social Sciences
 • Medicine and Health Sciences

Nyckelord

 • WIS
 • Workplace Incivility Scale
 • mental health
 • workplace incivility
 • counterproductive behaviors
 • General Mental Health
 • GPH
 • WHO-5 Well Being Index
 • ociviliserat beteende
 • kontraproduktiva beteenden
 • psykisk hälsa
 • Generell Psykisk Hälsa
 • WHO-5 Well Being Index (Välbefinnandeindex)

Funder

 • Forte

Handledare

 • Elinor Schad (Lic. Psychologist)