En modell för dramaturgisk förståelse - scenkonstdramaturgi i praktik och teori

Författare

Summary, in Swedish

Denna uppsats är dels en utvecklad verkkommentar till det praktiska iscensättningsarbete med titeln "Installagrafi scenotion" som jag genomförde under hösten 2013, och dels en undersökning i hur den dramaturgiska förståelsen av ett verk kan gestaltas i en grafisk modell.

Ämne

  • Performing Arts

Nyckelord

  • Dramaturgi
  • scenkonst
  • Teaterns teori och praktik

Handledare

  • Rikard Loman (Lektor)