Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att översätta italienska kolon till svenska ord

Författare

  • Lovisa Bolin

Summary, in Swedish

Den här magisteruppsatsen är baserad på en översättning av den italienska bilderboken Antonia e le bottiglie di Morandi, som i sin tur är inspirerad av den svenska förlagan Linnéa i målarens trädgård. Uppsatsen består av en källtextanalys enligt metoden i Vägar genom texten av Hellspong och Ledin (1997). Därefter följer överväganden inför översättningen med val av strategier som behandlas i boken Oversættelse (Lundquist 2005). Sedan kommer en kommentar till den egna översättningen som diskuterar problem med textbindning och att definiera måltextens målgrupp. Syftet med arbetet har varit att få en djupare förståelse för översättningsprocessen. Slutsatsen blir att måltexten förmodligen inte skulle kategoriseras som en barnbok i Sverige. Dessutom konstateras det att en del skiljetecken i källtexten fungerar som ersättare för konnektiv och att deras betydelse ibland har blivit en tolkningsfråga.

Avdelning/ar

  • Translation Program

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • Italienska
  • översättning
  • textanalys
  • målgruppsidentifikation
  • textbindning

Handledare

  • Mari Mossberg