Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ett fängslande samtal

En analys av kriminalvårdares muntliga diskurs om fängelsestraffets funktion
Författare:
 • Emma Karlborg
 • Johanna Oellig
Publiceringsår: 2014
Språk: Svenska
Dokumenttyp: Examensarbete för kandidatexamen
Ytterligare information: Både författare 1 och 2 har bidragit lika mycket i arbetet med denna uppsats.

Sammanfattning

Denna studie är en analys av en muntligt formulerad diskurs med svenska kriminalvårdare om fängelsestraffets funktion och avskaffande. Syftet med uppsatsen är att visa på eventuella släktskap mellan en akademisk och en vardaglig diskurs om ämnet samt undersöka hur kriminalvårdarnas identitet tar sig uttryck i empirin. Detta görs med hjälp av fokusgruppsintervjuer med kriminalvårdare. Resultatet av studien visar tydliga inslag av etablerade sociologiska teorier som återfinns i materialet. Fängelsestraffets främsta uppgifter anses vara att upprätthålla samhällets sociala ordning samt återanpassa den intagne efter verkställd påföljd. I detta avseende diskuteras effektiviteten av fängelsestraffet och de sociala följderna. Dessa syften bedöms stå mot varandra varpå ett avskaffande av fängelsestraffet ses gynna individen men inte samhället. Vi har även uppmärksammat hur diskursen präglas av respondenternas identifikation som kriminalvårdare.

Nyckelord

 • Social Sciences
 • Bättre ut
 • avskaffande
 • funktion
 • diskurs
 • fängelse
 • kriminalvårdare
 • stigmatisering

Övriga

 • David Wästerfors (Associate Professor)

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen