Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tre erotiska epigram av Kallimachos med kommentar, översättning och analys

Författare

 • Mikael Bladh

Summary, in Swedish

I detta arbete studeras tre erotiska epigram skrivna av den grekiske författaren Kallimachos, verksam i Alexandria på 200-talet f.Kr. Dessa tre korta dikter, som behandlar kärlek och åtrå, citeras, kommenteras, översätts och analyseras. Det största utrymmet ges åt analyserna.

Utöver detta ingår också två kortare avsnitt i uppsatsen. Det första är ett resonemang om den uppdelning av de erotiska epigrammen på två böcker, som föreligger i den bysantinska handskriften Anthologia Palatina från slutet av 900-talet. Det andra är en jämförelse mellan två dikter, som i flera avseenden skiljer sig åt: Kallimachos Epigram 42 och 1800-talsförfattaren Johan Ludvig Runebergs ”Idyll och epigram” 23. Trots olikheterna visar det sig, att vissa beröringspunkter mellan de båda dikterna står att finna.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • hellenistisk poesi
 • Kallimachos
 • erotiska epigram
 • kärlek och åtrå
 • kommentar
 • översättning
 • analys
 • Anthologia Palatina
 • Johan Ludvig Runeberg
 • Idyll och epigram

Handledare

 • Karin Blomqvist (Professor)