Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om ordföljden i överordnade påståendesatser - en kvantitativ studie av andraspråksinlärares förmåga till inversion

Författare

  • Louise Cordesius

Summary, in Swedish

Denna uppsats är en kvantitativ studie om 60 vuxna andraspråksinlärares förmåga till inversion i överordnade påståendesatser. Syftet med undersökningen är att se hur den språkliga kontexten samt utbildningstiden i svenska som andraspråk påverkar förmågan till inversion. Eliciteringsmetoden utgörs av ett grammatikalitetsbedömningstest som konstrueras med olika fundamentsinnehåll, finita verb och subjektsinnehåll. Informanterna har studerat svenska som andraspråk under olika lång tid på tre nivåer: sfi, sas och sva gy. Resultatet visar generellt en hög förmåga att klara av inversion på sas och sva gy samt en något lägre förmåga på sfi. Det visar också att kontexten har en viss betydelse som varierar mellan nivåerna. Tiden i utbildning i svenska som andraspråk kan ha betydelse för förmågan till inversion, liksom modersmål, vistelsetid i Sverige, utbildningsbakgrund och språkkunskaper i närliggande språk som liksom svenskan har inversion.

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • inversion
  • ordföljd
  • påståendesatser
  • andraspråksinlärning
  • sfi
  • sva
  • vuxenutbildning

Handledare

  • Halldor Armann Sigurðsson (professor)