Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Metaforerna och Rätten

Författare:
Publiceringsår: 2012
Språk: Svenska
Sidor: 69-93
Publikation/Tidskrift/Serie: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift
Volym: 2
Nummer: 137
Dokumenttyp: Artikel i tidskrift
Förlag: DJØF Publishing

Sammanfattning

Denna artikel visar hur kognitiv teori gällande metaforer och tankestrukturer kan justeras och sammanjämkas med valda delar av samhällsvetenskaplig teori, i syfte att bidra till rättslig analys och en rättssociologisk förståelse av rätten. Artikeln betonar därmed vikten av en metaforanalys i syfte att kartlägga de underliggande tankestrukturer som konstruerar en specifik rättslig norm. Detta betyder i sin tur att rättsliga imperativ kan studeras i extrem detalj, och att exempelvis konflikter mellan sociala och rättsliga normer bättre kan förstås i ljuset av tankestrukturella underliggande konflikter.Artikeln lyfter fram betydelsen av att se rätten som något förkroppsligat (embodied), dvs. beroende av begreppsliga lån från en ofta fysisk, kroppslig eller spatial förståelsegrund. Vidare lyfter artikeln fram begreppet ”metaforkluster” i syfte att poängtera hur vissa metaforer är del i samma konceptuellt förankrade kluster, som relaterar till samma underliggande tankestruktur. Konsekvensen av detta är att en metafor kan bidra till hur näraliggande metaforer ges mening, om de är del i samma kluster. Detta betyder också att rättsligt inkluderade metaforer kan få argumentationsmässigt, retoriskt och meningsbyggande bistånd även från utomrättsliga metaforer.

Nyckelord

 • Information Systems, Social aspects
 • Law and Society
 • Metaforer
 • tankestrukturer
 • rättsvetenskap
 • rättssociologi
 • förkroppsligande
 • förtingligande
 • metaforkluster
 • konceptuell metaforteori

Övriga

Published
 • Cybernorms. Norm processes in e-communities
 • Cybernorms-lup-obsolete
 • ISSN: 0105-1121

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen