Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Social sårbarhet utifrån ett medborgarperspektiv.

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Lund University Centre for Risk Analysis and Management

Sammanfattning

När extraordinära händelser inträffar, handlar de

akuta insatserna för de drabbade om livräddning och

akutsjukvård. Annan praktisk hjälp t.ex. att åtgärda

vattenförsörjning och återställa infrastruktur ingår i

kommunernas och andra myndigheters insatser.

Sedan slutet av 1980-talet har även det psykologiska

och sociala stödet uppmärksammats. I samband med

s.k. Kistaolyckan 1988, då skolelever dog i en

bussolycka i Norge, blev det tydligt att de drabbades

behov av information, psykologiskt och socialt stöd

var stort. Efter Kistaolyckan har krisgrupper bildats i

kommunerna på rekommendation av socialstyrelsen i

form av POSOM-grupper (psykologiskt och socialt

omhändertagande).

Syftet med detta informationsblad är att förmedla

resultat från några undersökningar som tar upp

medborgarnas erfarenheter av hur de fått både

praktisk hjälp och psykologiskt stöd i samband med

extraordinära händelser. Medborgarnas kunskaper är

värdefulla och kan bidra till en bättre krishantering

och risk- och sårbarhetsanalys. Undersökningarna

berör händelser som stormen Gudrun 2005,

tsunamin 2004, branden i Göteborg 1998 och några

andra händelser.

Sårbarhet används ofta som en term i analyser av

tekniska system. Begreppet ”social sårbarhet”

beskriver hur grupper av människor på olika sätt

drabbas av extraordinära händelser. Med socialt

sårbara grupper avses av tradition en del äldre, vårdoch

omsorgstagare, barn och personer med nedsatt

funktionsförmåga. Det är grupper som till vardags

kan vara beroende av tillsyn, vård eller omsorg och

därför är i behov av stöd även i samband med

katastrofer. Dessutom kan det hända att grupper som

annars inte är sårbara blir det i samband med en

katastrof. I samband med en extraordinär händelse

drabbas ofta alla medborgare i ett område oavsett om

de är sårbara eller inte. I denna text används till stora

delar begreppet ”de drabbade” för att markera alla

berörda eftersom de intervjuade inte alltid kan räknas

bland socialt sårbara.

Nyckelord

 • Human Geography
 • sårbara grupper
 • POSOM
 • medborgare
 • krisgrupper
 • psykologiskt och socialt omhändertagande
 • kris
 • Social sårbarhet
 • kommuner

Övriga

Published
 • FRIVA
 • LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management-lup-obsolete

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen