Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Search for azimuthal anisotropic flow in proton-proton collisions

Författare

Summary, in Swedish

Kvark-Gluon-Plasma (QGP) är ett tillstånd av materia som har väldigt hög densitet och en temperatur på 2,000,000,000,000 K. Man tror att universum såg ut såhär precis efter the Big Bang, Den Stora Smällen. Vid detta tillstånd kunde inte hadroner (t.ex. protoner och neutroner) bilda atomkärnor som är grunden till all materia. Detta inträffar på grund av att gluonerna, som binder ihop kvarkarna inuti hadronerna, blir svagare på korta avstånd. Istället rörde sig kvarkar och gluoner fritt. Men när universum svalnar så började gluonerna binda ihop kvarkar till hadroner.
Man kan skapa kvark-gluon plasma genom att accelerera kärnor till nära ljusets hastighet och låta dem kollidera med varandra. Plasman existerar endast under en kort period innan det kyls ner och hadroner bildas. Man har sett att plasman beter sig som en perfekt vätska med väldigt låg viskositet.
Partikelfysiken studerar elementarpartiklar och deras växelverkan mellan varandra. Genom att kollidera partiklar vid väldigt höga energier kan skapa QGP. För att nå dessa höga energier krävs det kraftfulla maskiner, så kallade partikelacceleratorer. Det finns flera acceleratorer runt om i världen men världens största, the Large Hadron Collider (LHC), ligger vid CERN utanför Geneve i Schweiz. Där kolliderar man protoner och blykärnor för att studera vad som händer, vad för partiklar som skapas och hur de interagerar de med varandra.
Genom att mäta dessa partiklar som bildas i nedkylningen kan man ta reda på mer om QGPs egenskaper. Man har mycket kunskap om hur den fungerar vid bly--kollisioner och proton--bly--kollisioner. Därför ligger fokusen i denna uppsats på att hitta bevis för plasman i proton--kollisioner. Analysen utförs genom en förenklad två--partikel-korrelation, där man mäter vinkelavståndet mellan två partikelspår, tillsammans med en partikel identifiering (PID). Förhoppningsvis ska detta leda till mer förståelse om QGP.

Publiceringsår

2015

Språk

Engelska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

  • Physics and Astronomy

Handledare

  • Peter Christiansen