Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hermann - Tysklands sorgliga skepnad : Referensbindning i en Spiegelartikel

Hermann, Germany’s tragic hero – referential cohesion in Der Spiegel

Författare

 • Ran Jäger

Summary, in Swedish

Detta examensarbete bygger på en översättning av en artikel på ca 6000 ord ur den tyska tidskriften Der Spiegel. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som utgår från den analysmodell som presenteras i boken Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys av Lennart Hellspong och Per Ledin (1997). Därefter följer en diskussion om överväganden inför översättningen. Här presenteras även den valda översättningsstrategin. Den sista delen av uppsatsen är en översättningskommentar där problemområdet referensbindning behandlas mer ingående. I fokus står de många varierade upprepningarna av textens huvudreferent. De varierade upprepningarnas betydelse och funktion analyseras och kategoriseras för att bästa möjliga översättning ska kunna uppnås. Slutsatsen av föreliggande studie är att varierad upprepning är möjlig att imitera till en viss gräns. I de fall det inte var möjligt tillämpades strykningar, impliciteringar, expliteringar och omstruktureringar av informationsstrukturen.

Avdelning/ar

 • Translation Program
 • Tyska

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • textbindning
 • varierad upprepning
 • modifierad upprepning
 • översättning
 • identitetsbindning
 • referensbindning

Handledare

 • Lisa Holm (Professor)
 • Britt-Marie Ek