Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gerundium i svensk språkdräkt : Problem och överväganden vid översättning av några italienska tidskriftsartiklar

Författare

  • Gunilla Cavallin

Summary, in Swedish

Denna magisteruppsats är baserad på en översättning av fem artiklar på temat "Sentimenti" ("Känslor") hämtade från den italienska tidskriften L'Espresso. I arbetet ingår en översättningsdel och en analysdel.I den senare delen ingår en källtextanalys och en översättningskommentar. Källtextanalysen är utarbetad efter den modell som presenteras i Hellspong & Ledins bok Vägar genom texten - Handbok i brukstextanalys (1997). I källtextanalysen ingår även ett avsnitt som redogör för olika överväganden som gjorts i samband med översättningen av texterna. Den därpå följande översättningskommentaren innehåller en fördjupande analys av ett specifikt problem vid översättning från italienska, nämligen gerundium.

Avdelning/ar

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för magisterexamen (Ett år)

Ämne

  • Languages and Literatures

Nyckelord

  • gerundium
  • känslor
  • analys
  • översättning
  • italienska

Handledare

  • Mari Mossberg