Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Time of Crisis : Order, Politics, Temporality

Författare

 • Petter Narby

Summary, in Swedish

Kriser är allmänna och problematiska inslag i samtida politik. Förstådd som en punkt i tiden då ordningen är underminerad av oordning och förändring medför krisen en normativ förskjutning som möjliggör extraordinära åtgärder och att krisen avgränsas från det normala, att det oförutsägbara kan avgränsas till krisen och det som görs i kriser kan anses sakna konsekvenser för normaliteten. Avhandlingen undersöker krisbegreppet i ett modernt begreppskomplex av ordning, politik och temporalitet och analyserar de politiska möjligheter och omöjligheter det öppnar och stänger. Med särskilt fokus på krisens temporalitet argumenterar avhandlingen att krisbegreppet intar en gränsposition i komplexet som en Derrideansk obestämbarhet, att det stabiliserar och underminerar de andra begreppen och relationerna mellan dem. Krisbegreppet reflekterar och konstituerar tidsliga lösningar på avvägningar mellan ordning och oordning, politik som norm och beslut och tid som kontinuitet och nu. Krisbegreppet knyter också dessa begrepp till varandra, vilket medför att en utgångspunkt i dualismerna ordning och oordning, norm och beslut eller kontinuitet och nu också konstituerar det tidsliga krisproblemet. I detta avseende är kriskomplexet satt i förbindelse med förståelser av modernitet och det gör det logiskt att anta att moderniteten började med en kris och kommer att sluta med en kris och att den, därför, är i konstant kris. Men dessa antaganden, och åberopande av kriser, förlitar sig på krisens begreppskomplex och återskapar dess fundament. Studien gör inga anspråk på att röra sig bortom, men undersöker de antaganden som ligger till grund för sådana strävanden, och hur spänningar och paradoxer öppnar möjligheter inom och bortom detta system.Problemet etableras genom en analys av den grekiska skuldkrisen. Detta följs av läsningar av centrala teoretiska texter i tre kapitel som fungerar både kumulativt och komplementärt. De undersöker (1) vad som menas med att tala om ett modernt krisbegrepp och moderniteten som en tidslig lösning på ordning och oordning, (2) vad som menas med att tala om politik under sådana förutsättningar och (3) lockelsen och problemen i att försöka röra sig bortom det studerade begreppskomplexet.

Publiceringsår

2014

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

173

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • Crisis
 • Exception
 • Order
 • Politics
 • Time
 • Temporality
 • Derrida
 • Deconstruction

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-7623-191-3

Försvarsdatum

17 december 2014

Försvarstid

13:00

Försvarsplats

Edens hörsal, Paradisgata 5 H, Lund

Opponent

 • Kimberly Hutchings (Professor)