Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny väg till nya vägar och järnvägar : Finanseringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut om infrastrukturinvesteringar

New Road to New Roads and Railways : Financial Pragmatism and Planning Rationalism in Decision-making on Infrastructure Investments

Författare

 • John Hultén

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Hur går det egentligen till när beslut fattas om nya, och för skattebetalarna kostsamma, väg- och järnvägsinvesteringar? Fattas besluten på basis av objektiva utredningar och noggranna kalkyler, eller är de ett resultat av politiska förhandlingar och spel mellan olika intressen? I denna avhandling undersöks investeringsplanering som politisk beslutsprocess dels genom en analys av hur planeringen har vuxit fram och institutionaliserats under ett drygt halvsekel, dels genom en detaljerad studie av den process som ledde fram till en omfattande satsning på transportinfrastruktur som presenterades av regeringen i mars 2010. Ett nytt inslag i processen var att staten försökte få andra, i synnerhet kommuner och regioner, att stå för delar av kostnaden. Särskilt fokus riktas i avhandlingen mot hur lokala, regionala och nationella aktörer interagerar i planeringsprocessen, samt mot de instrument som används för att styra och koordinera beslutsfattandet. Avhandlingen visar att investeringsplanering grundar sig på en teknokratisk, rationalistisk syn på beslutsfattande, men att det under senare decennier skett en förskjutning mot ett mer pragmatiskt förhållningssätt. Nya sätt att finansiera investeringar är ett tydligt tecken på denna utveckling.

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Lund Political Studies

Issue

166

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Lund University

Ämne

 • Political Science

Nyckelord

 • pragmatism
 • rationalism
 • railway investments
 • road investments
 • transport infrastructure
 • co-financing
 • alternative financing
 • investment planning
 • planning
 • Decision-making process

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0460-0037
 • ISBN: 978-91-88306-83-8
 • ISBN: 91-88306-83-6

Försvarsdatum

25 maj 2012

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Edens Hörsal, Paradisgatan 5H, Lund

Opponent

 • Patrik Hall (Docent)