Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vilken sträng var det som brast? En språklig och medicinsk diskussion med utgångspunkt från episoden med Teukros i Iliaden 8.321-334

Which string broke? A linguistic and medical discussion emanating from the episode of Teucer in the Iliad 8.321-334

Författare

 • Göran Benoni

Summary, in Swedish

I Iliaden 8.321-334 beskrivs hur den grekiske bågskytten Teukros träffas av en sten på nyckelbenet. Armen domnar, vilket tyder på en nervskada. I uppsatsen görs en språklig och medicinsk analys av Homeros anatomiska kunskaper. Mycket talar för att Homeros anatomiuppfattning framförallt är av empiriskt–funktionell art, den är i mindre grad grundad på systematiska kunskaper. I uppsatsen presenteras en förklaring till varför Homeros genomgående använder ordet τένων (sena) i dualis eller pluralis, aldrig singularis.
Dessutom diskuteras hur olika engelska och svenska översättare har tolkat episoden. Vissa översättare anger att bågsträngen brister, andra att en sena i Teukros axel krossas. Ett fynd är att översättningen av orden νευρή, ἡ, νεῦρον, τό och τένων, ὁ i vissa avseenden är ofullständiga och motsägelsefulla i grekisk-engelska lexika.
I Iliadens text framkommer flera orientaliska influenser, inte minst egyptiska.
I uppsatsen framförs hypotesen att ordet νευρήν (sträng) i denna episod har samma betydelse som det egyptiska ordet "met", dvs. strängformade anatomiska strukturer; senor, blodkärl, möjligen nerver.

Publiceringsår

2016

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Examensarbete för kandidatexamen

Ämne

 • Languages and Literatures

Nyckelord

 • Iliaden
 • Homeros
 • anatomi
 • bågsträng
 • sena
 • nerv
 • egyptiskt inflytande
 • Iliad
 • Homer
 • anatomy
 • bow-string
 • tendon
 • nerve
 • Egyptian influence

Handledare

 • Karin Blomqvist (Professor)