Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Threads and Images : The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum

Författare:
 • Per Rönnegård
Publiceringsår: 2007
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Coniectanea Biblica, New Testament Series
Volym: 44
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Studien behandlar bibelbruket i den grekiska systematiska samlingen av Apophthegmata Patrum ( kenfädernas tänkespråk). Efter en inledande genomgång av tidigare forskning på biblebruk i allmänhet och det i tänkespråken i synnerhet formuleras undersökningens syfte så: att beskriva hur bibeltexten kontextualiseras, dvs. hur texten infogas i den undervisning och de ideal som förmedlas i det tänkespråk som bibeltexten ingår i. Samlingen placeras i genren kriasamlingar (samlingar av korta kärnfulla tänkespråk som tillskrevs kända personligheter). Ett klassifikationssystem, en "referens-taxonomi", utvecklas för att bestämma vilka tänkespråk som citerar, parafraserar eller anspelar på bibelställen på ett tydligt sätt. Studien baseras på de 155 tänkespråk som innehåller de mest uppenbara användingarna av bibeln. I kapitel tre analyseras 32 av dem på ett ingående sätt. I kapitel fyra utgör samtliga 155 tänkespråk grunden för en systematisering av bibelbruket. En uppsättning kategorier utvecklas utifrån hur bibeltexten görs relevant för tänkespråkens första läsare genom att trådar av bibliskt material vävs in i tänkespråkens nya text. En annan uppsättning kategorier utvecklas utifrån vilken roll bibeltexter har i enskilda tänkespråk. Slutligen jämförs olika slags bibelbruk i tänkespråken med hur en kria kunde utvecklas i en ergasia, en grundläggande retorisk övning som användes som en förberedelse för retorskolan i den tidens utbildningssystem.
This study is devoted to the use of the Bible in the Greek systematic collection of Apophthegmata Patrum (AP). After an introductory survey of earlier research on the use of Scripture in general, and that of AP in particular, the main purpose of the investigation is formulated: to describe how the Bible text is contextualized, i.e., how the text is integrated with the teachings and ideals in the saying of which it is a part. The work is placed in the genre of collections of chreiai (collections of short pithy sayings attributed to well-known people). A classification system, a "taxonomy of references", is developed to sort out which sayings quote, paraphrase, or allude to Bible passages in an obvious way. The basis for the study is the 155 sayings classified as containing the most obvious uses of the Bible. In chapter three, 32 of these are analysed in depth. In chapter four the whole range of the 155 sayings are the basis for a systematization of the use of the Bible. One set of categories is developed in terms of how the threads of biblical material are woven into the new text of AP in order to bear on questions relevant to its first readers. Another set of categories is developed in terms of what role biblical texts have in individual sayings. Finally, a comparison is made between different uses of the Bible in AP and the way a chreia could be expanded on in an ergasia, a basic rhetorical exercise used at an intermediate level of the educational system of that time.

Disputation

2007-10-13
13:15
Språk- och Litteraturcentrums hörsal, Helgonabacken 12
 • Anders Ekenberg (Doc)

Nyckelord

 • Philosophy, Ethics and Religion
 • Hermogenes
 • Physiologus
 • Barsanuphius of Gaza
 • Dorotheus of Gaza
 • ergasia
 • chreia
 • referent
 • contextualization
 • monasticism
 • Septuagint
 • Early Christianity
 • Late Antiquity
 • desert fathers
 • reception history
 • Bible
 • Apophthegmata Patrum
 • Bibelvetenskap
 • History of the Christian church
 • Kristna kyrkans historia

Övriga

Published
 • Bengt Holmberg
 • Samuel Rubenson
 • ISSN: 0069-8946
 • ISBN: 978-91-974897-5-1

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen